Otros cursos y herramientas

Aquest curs s’ha creat per tenir una eina compartida amb tots els professors i gestionar l’agenda d’ocupació de la sala d’Informàtica.